Forsamlingshus

Som en viktig del av vår utvikling på BLOOM senteret har vi bygget flere bygninger. Den største er forsamlingshuset som ble satt opp i sommeren 2008 med god lagringsplass for mat og med et kjøkken.
Huset ble bygget med flott innsats av beboerne fra de nærliggende landsbyer og stort sett med lokale byggematerialer.
Her er det 300 sitteplasser og det betyr at barna nå kan spise og lære under ett tak. Bildene herunder viser hvordan bygningen foregikk.Assembly building

As an important part of our development at the BLOOM center we built more buildings. The largest one is the assembly building  that was erected on summer 2008 with integrated food storage and kitchen.
The house was set up with fine assistance from the inhabitants of the villages nearby, and mainly using local building materials.
Here are 300 seats, so the children can eat and learn under one roof. The pictures below illustrate the building process.

Se film fra byggingenFilm from the building

   
 
 
   
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Lokale  "Chiefer"
Local chiefs
Tilskuere
Spectators
 
   
  Møte med lederne for de ti landsbyer som BLOOM hjelper
Meeting the ten chiefs from the villages that are helped by BLOOM
   
       
       
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Leire blir til stein
Clay to rock
Tørking
Drying
Milen bygges
Building the mile
40.000 stein
40.000 bricks
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Milen tettes
Sealing the mile
Vedkapping
Cutting wood
Vi fyrer opp
Lighting the fire
Ild og røyk
Fire and smoke
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Mye varme
A lot of heat
I flere døgn
For three days
Varm i flere dager
Still warm
Klar til bruk
Ready for use
 
   
  Murstein produserte vi på stedet ved hjelp af lokalbefolkningen
Bricks were made on site by the locals
   
       
       
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Oppmåling
Surveying
Graving
Digging
Oppmerking
Marking
Sementtransport
Cement transport
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Lagring av sement
Cement storage
Transport
Transport
Sementmikser
Cement mixer
Klar til jobb
Ready for work
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Ferdig sement
Ready cement mix
Fundament
Foundation
Alle hjelper
All helping
Fagarbeider
Craftsman
 
   
  Tomten ble merket opp og vi støpte fundamentet
The site was measured and the foundation put in place
   
       
       
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Inspeksjon
Inspection
Inspeksjon
Inspection
Dør på plass
Placing doors
"kundene" venter
"Customers" waiting
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Lokale frivillige
Local volunteers
Lokale frivillige
Local volunteers
Lokale frivillige
Local volunteers
Blanding av mørtel
Mixing mortar
 

Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde
  Lokale frivillige
Local volunteers
Kaste murstein
Lifting bricks
Murer på jobb
Bricklayer working
Murer på jobb
Bricklayer working
 
   
  Nå ble murene satt opp
Now the walls were built
   
       
       
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Sandtransport
Moving sand
Flytting av stein
Moving bricks
Vannhenting
Fetching water
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Flytting av stein
Moving bricks
Flytting av stein
Moving bricks
Flytting av stein
Moving bricks
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Takbjelker
Roof beams
Middag på vei
Dinner on the way
Lokale hjelpere
Local helpers
 
 
   
  Alle hjalp til, og selv barna deltok med stor fornøyelse
All were helping, and even the orphans enjoyed to contribute
   
       
       
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Brønnarbeider
Well worker
Brønnarbeider
Well worker
Brønnarbeider
Well worker
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Kjøp av mat
Food purchase
Kjøp av dører
Door purchase
Transport av dører
Door transport
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Bord
Table
Stol
Chair
"Bordsetting "
Using the table
 
   
  Mange andre småting måtte også ordnes
So many details needed attention
   
       
       
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Forsamlingshus
Assembly building
Forsamlingshus
Assembly building
Forsamlingshus
Assembly building
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Kjøkken
Kitchen
Innredning
Inside assembly
Innredning
Inside assembly
 
   
  Forsamlingshuset med kjøkken er nå ferdig og er tatt i bruk
The assembly building and the kitchen are now being used
   
       
       
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Nye tannbørster
New toothbrushes
Gøy
Joy
Mat på vei
Food on the way
Her er vi...
Here we are...
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Strikkhopping
Skipping rope
Lager leker
Making toys
Damene venter
Ladies are waiting
Middag på vei
Dinner on the way
 
  Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde  
  Barn i motvind...
In headwind...

 En familie
One family
En familie
One family
Hei derinne
Hi there
 
   
  Dagliglivet går videre som vanlig
The daily life continues as usual
   
       
 
   
    

Bruk våre bilder

Du er velkommen til å bruke våre bilder og film. Det var hyggelig hvis BLOOM angis som kilde:
www.malawi.no 

Et bidrag til vår konto for hjelp til de foreldreløse barn er alltid velkommen.

Trenger du flere bilder eller kanskje film fra BLOOM eller fra Malawi, så har vi tusenvis av bilder å ta av.

Vennligst kontakt oss


 

Use our pictures

You are welcome to use our pictures and films. We would be happy if BLOOM is specified as source: www.malawi.no

A contribution to the orphans is always welcome.

If you need other images or maybe films from Malawi we have thousands of pictures available.

Please contact us