Du kan gi tippemidler til BLOOM


BLOOM er godkjent av Norsk Tipping som mottaker av grasrotandelen
BLOOM can recieve some of your gambling money

 
BLOOM is approved by Norsk Tipping as a reciever of donations.
Hva er grasrotandelen?

Grasrotandelen er en ordning som gjør at du som spiller selv kan bestemme hvor litt av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner, som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet til deg.
Vi håper selvsagt at det er BLOOM som du tenker på når du spiller.

Hvordan gjør du?
Når du skal levere spill vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen finnes hvis du ikke allerede har registrert en mottaker. Denne informasjon vil møte deg om du spiller hos en kommisjonær, via norsk-tipping.no eller på mobilen.

Registrering ved tipping
Hvis du registrerer BLOOM som mottaker av din grassrotandel angir du organisasjonsnummeret til BLOOM:   988369268

Vil du vite mer?
Finn mer  informasjon på hjemmesidene til Norsk Tipping.What is Grasrotandelen
Grasrotandelen (grasroot-donation) is a regulation where a Norwegian player on Norsk Tipping can decide where some of the profits will be channeled. All games except "Flax" and "Extra" are included. If you for example played for 100 kroner on the "Lotto" game, then Norsk Tipping will donate 5 kroner to any reciever that you have chosen.
We do of course hope that you think about BLOOM when you are gambling.

How do you do it?
When you deliver the payment for your play, you will be told that Grasrotandelen exist if no reciever is already registred by you. This will happen if you play by a commissionary, by Norsk-Tipping or on your cell phone.

Registration of BLOOM for your plays
If you register BLOOM as the reciever of your Grassrotandel you inform about BLOOM's organisation number: 988369268

Want to know more?
Please find more information on the webpage of the Norsk Tipping.

      

Registrere BLOOM som din mottaker

 
     
  Hvis du har lyst til at din grasrotandel skal gis til BLOOM, da angir du  organisasjonsnummer:  
     
  BLOOM:  988369268  
     
   
 
     
 

Registring BLOOM as your receiever

 
  If you want your "grasroot donation" to be given to BLOOM, then you use this organisation number:
 
     
   BLOOM:  988369268