Hvordan kan du hjelpe?How can you help?

BLOOM er en liten organisasjon med kort vei fra giveren til barna. Resultatene er synlige for alle, og du kan bidra på flere måter.

BLOOM is a small organisation with short distance from donors to the children. The results are visible for everybody, and you can contribute in different ways.BLOOM har skattefritak for bidragsytere og er mottaker av bidrag fra Grasrotandelen
BLOOM has tax deduction for donors, and also recieves contributions from GrasrotandelenBidra når det passer deg
Hjelp uten forpliktelser...
Noen givere vil gjerne hjelpe, men ikke til faste tider. Alle bidrag er til stor hjelp for BLOOM, og vi tar med stor glede imot når du har lyst til å gi.

Give whenever you feel like it
Help with no obligations...
Some people like to help at different times. BLOOM is always happy to recieve donations whenever you feel like it.Vipps: 81610
Raskt og lett...
Hvis du vil hjelpe på en enkel måte, så kan du sende penger til BLOOM fra Vipps på din telefon.
BLOOM har nummer 81610

Vipps: 81610
Quick and easy...
If you will help in an easy way, you can send money to BLOOM from the Vipps on your phone.
BLOOM has number 81610Regelmessige bidrag
Mange bekker små...(og gjerne store elver)
Faste bidrag gjør arbeidet med BLOOM enklere og tryggere og sikrer at vi alltid kan hjelpe barna.
Størrelsen av bidragene bestemmes selvsagt av deg, og for 200 kroner i måneden får et barn en trygg forsyning av god mat.

Regular contributions
All small donations add up a lot...
Regular donations makes the BLOOM efforts simpler, safer and secure the continous help to the children. The size of contributions is of course your choice, and for 200NOK per month a child will have a safe and good food supply for a month.Grasrotandelen
Spill så mye du orker...
BLOOM er mottaker av grasrotandelen. Hvis du liker å spille kan du registrere BLOOM som mottaker av dit bidrag med organisasjons- nummeret: 988369268 eller navnet BLOOM
Mer informasjon om grasrotandelen.

Grasrotandelen
Gamble as much as you like...
If you gamble on Norwegian lotteries, you can register BLOOM as the reciever of your 5% contribution with the organization reference number 988369268 or the name BLOOM.
More information about Grasrotandelen.Småbedriftstafetten
En dag i barnas tjeneste...
Vil du og dine kolleger bruke en arbeidsdag på å endre livet til hundrevis av barn i Malawi?
Alle har godt av å tenke på andre enn seg selv
Du kan selv velge hvordan din bedrift kan bidra til barna i Malawi med arbeid, penger eller andre former for innsats.

Small-company-relay-race
Helping the children for one day...
Will you and your colleagues use a day changing the lives of hundreds of children in Malawi?
Everybody feel good by helping other people.
You can choose yourself how your company can help Malawi children with work, money or other kinds of assistance.Små og store bidrag
En krone her og en krone der...
Våre bidragsytere kommer fra alle plasser i samfunnet og har forskjellig inntekt. Noen studenter gir 100 kroner når de har råd tild et. Andre givere med solid inntekt gir 1000 kroner hver måned. Vi er glade for alle bidrag, og takknemmelige for både interesse og hjelp. 200 kroner i måneden gir faktisk mat til ett barn. Så selv tilsynelatende små beløp er viktige for de barn som faktisk får mat for pengene.

Large and small contributions
Small contributions add up...
Our donors come from all parts of society, and have different personal income. Some students give 100NOK when they can afford it. Other people with solid and steady income give 1000NOK each month. We are happy about all contributions and grateful for all interest and assistance. 200NOK per month actually feed one child. So even small contributions are important for the child that recieve the help.Betternow hjelper BLOOM med innsamling

Betternow help BLOOM with fundraisingKontakt oss
Contact us

Slik kan du gi

Du kan sende ditt bidrag til vår konto i Sparebanken Øst  på konto
2220 13 83947
eller til Vipps 81610
 
Alle bidrag er velkomne - enten i form av en enkelt innbetaling, eller i form av regelmessige bidrag.  

 

 

Skattefritak

Du kan få skattefrihet for inntil 25.000kr. i året. 

How to donate

Please use our account:

Bank name:
    Sparebanken Ost: 

IBAN code and account:
    NO 4622201383947

SWIFT code:
    DNBANOKK
 
All contributions are welcome as a separate one or as repeated donations.

 


Tax deduction

In Norway, you can have a tax deduction for max 25.000 NOK