Malawi - Afrikas varme hjerte

Malawi er et flott land i syd-øst Afrika. Menneskene i Malawi er kjent for å være spesielt vennlige og gjestfrie. Befolkningen er fattig og mange barn er foreldreløse, men fordi Malawi har vært et fredelig land, blir problemene her ofte oversett til fordel for andre land hvor konflikter skaper stor oppmerksomhet.
Malawi -The warm heart of Africa

Malawi is a beautiful country in South-East Africa.The people are well known to be very friendly and hospitable. Malawi has avoided many problems that haunt the African continent. The country is therefore often left in the dark while places of war, drought or ethnic conflicts receive the main part of attention.

Malawi grenser til Tanzania, Zambia og Mosambik, og har rundt 16 millioner innbyggere. Nesten 90 prosent av befolkningen lever av landbruk, og det dyrkes i hovedsak  mais, bønner, ris, tobakk og peanøtter.
Malawi har hatt flerpartidemokrati siden 1994. Lavt utdannelsenivå, byråkrati, og mangel på vedlikehold er imidlertid en utfordring. Malawis økonomi er svært avhengig av eksport av landbruksvarer. Dette gjør landet særlig sårbart for dårlige handelsbetingelser og tørke.Malawi is bordering to Tanzania, Zambia and Mocambique and has 16 mill inhabitants. Almost 90 percent of the population is living from agriculture, and the main crops are maize, beans, rice, tobacco and peanuts.
Malawi has multiparti-democracy since 1994. Low level of education, bureaucracy and lack of maintenance is however a challenge. The economy is highly dependant on agricultural exports, and the country is vulnerable for poor trade conditions and droughts.

Flott plass
Selv om folk i Malawi har mange og store problemer, så er smilet aldri langt borte. Man ordner seg med det lite man har, og naturen er fruktbar i store deler av landet. Befolkningen er fredelig og meget vennligsinnet, og Malawi har derfor fått tilnavnet "The Warm Heart of Africa".


Nice place
Even if the Malawi nation has many and large problems, the smile is never far away. People manage with what is available, and the nature is fertile in large parts of the country. The population is pieceful and very friendly, and Malawi is called "The warm heart of Africa".


Alltid et smil / Always a amile


Et godt liv på landsbygda / Nice village life
Forventet levetid 57 år
Forventet levetid i Malawi er i følge WHO 57 år. Det skyldes i hovedsak forskjellige sykdommer, spredning av HIV/AIDS, mangelfullt kosthold og begrenset tilgang på medisinsk behandling. Barnedødeligheten er også høy. Det er en million foreldreløse barn i Malawi. Mange mistet foreldrene på grunn av HIV/AIDS, men malaria, forskjellige febersykdommer og infeksjoner har tatt nesten like mange liv.


Life expectancy 57 years
The life expectancy in Malawi is 57 years. This is mainly caused by different diseases, the impact of HIV/AIDS, poor diet conditions and limited access to medical treatment. The child mortality is also high. There is one million orphans in Malawi. Many of those lost their parents due to HIV/AIDS, but malaria, different fevers and infections have caused almost as many deaths.

Mer informasjon om Malawi og BLOOM
På vår side med lenker og artikler vil du finne flere nyttige artikler og linker


More information of Malawi and BLOOM
Please find more information on our page with more useful articles and linksAfrikas varme hjerte
The warm heart of Africa

       Klikk for stort bilde  
  Travle dager i Blantyre
Busy days in Blantyre
   Klikk for stort bilde  
   Malawi sjøen
Lake Malawi
   Klikk for stort bilde  

Frodig og flott
Farmers joyImage