Skattefrihet for norske bidragsytere
Tax deduction for donors in Norway
Bidragsytere til BLOOM kan trekke pengegavene sine fra på selvangivelsen.

BLOOM er godkjent av ligningsmyndighetene
Det betyr at skatteytere kan kreve fradrag for gaver til BLOOM. Gaven må være pengebeløp på samlet minst 500 kroner i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 25.000 kroner per år.


Norwegian BLOOM donors can deduct their donations from their Norwegian taxes.
 
BLOOM is approved by the tax authorities
It means that Norwegian taxpayers can demand deductions for presents to BLOOM. The present must be over 500NOK during each year. And the max deduction to BLOOM and other organisations is 25.000NOK per year.
Nødvendige opplysninger
For at du skal kune trekke fra beløpet på selvangivelsen må BLOOM sende inn oppgave til ligningsmyndighetene mot slutten av hvert år.
Det betyr at vi trenger:

*   Fullt navn
*   Addresse
*   Fullt norsk personnummer


Necessary informations
To enable deduction on your income taxes, BLOOM must report to the authorities by the end of each year. That is why BLOOM need the following information from donors who want deduction:

*   Name
*   Address
*   Full Norwegian national identity number
Vil du vite mer?
Finn mer informasjon på skatteetatens hjemmesider


Want to find out more?
Find information on the tax authorities web-pages.


     
 

Trekk fra på skatten

 
     
  Hvis du vil trekke bidrag fra på skatten krever skatteetaten at BLOOM gir følgende opplysninger på hver giver:  
     
  Navn  
  Addresse  
  Fullt personnummer